Zeilstichting Aeolus probeert alle activiteiten low-budget te organiseren, maar toch blijft er uiteraard geld nodig voor onze activiteiten. Wij vragen uw hulp daarvoor! Uw geld gaat rechtstreeks naar de zeilkampen: voor de boten, het eten, olie voor de olielampen etc.

U kunt ons financieel steunen door donateur of sponsor te worden.

Ons rekeningnummer: NL65INGB0006680695 t.n.v. Zeilstichting Aeolus te Groningen