Het is ieder jaar weer onzeker hoeveel geld er van incidentele geldschieters als overheden, bedrijven en fondsen binnenkomt. Om een structurele financiële ondersteuning te krijgen is Zeilstichting Aeolus hard op zoek naar nieuwe donateurs. Vanaf €10,- per jaar kunt u ons al helpen!

Nieuwsbrief “De Steven”

Donateurs van Aeolus krijgen eenmaal per jaar onze nieuwsbrief De Steven toegestuurd. Hierin valt te lezen welke activiteiten Aeolus de afgelopen periode heeft georganiseerd. De manieren hoe u donateur van Aeolus kunt worden staan hieronder vermeld.

ANBI-status

Aeolus heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). Giften aan Aeolus zijn daardoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Alvast bedankt voor uw steun!

U kunt Aeolus op de volgende manieren steunen:

  • Doneren via ons machtigingsformulier
  • Rechtstreeks doneren

Doneren via ons machtigingsformulier

Onze voorkeur gaat uit naar het doneren via een machtigingsformulier. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden:

Machtigingsformulier donateurs

Na het invullen en ondertekenen van het formulier kunt u het versturen naar het volgende adres:
Zeilstichting Aeolus
Postbus 1473
9701 BL Groningen

Het is ook mogelijk om het formulier in te scannen en te mailen naar penningmeester@zeilstichtingaeolus.nl.

Rechtstreeks doneren

Uiteraard kunt u ook een rechtstreekse donatie doen. Dit kan door een bedrag over te maken op onze bankrekening.

U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL65INGB0006680695 t.n.v. Zeilstichting Aeolus te Groningen o.v.v. ‘donatie voor zeilkampen’.